Zasebnost

ZASEBNOST

 

 

Eno d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine. Zbrane osebne podatke bo uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih Eno d.o.o. ponuja. Spoštujemo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine in bomo zato storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu Eno d.o.o. posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

 

Uporaba osebnih podatkov

Eno d.o.o. za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • naslove za dostavo;
  • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • geslo v šifrirani obliki;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • državo bivanja
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu;

 

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Eno d.o.o. ne odgovarja.

Pomembno: za varnost osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo zato shranite in nikoli ne zaupajte tretjim osebam.

 

Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Eno d.o.o. je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika ne bo Eno posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje svojih zakonitih interesov. Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Eno teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Eno podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Eno lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki. Eno bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo. Dostavni službi bo Eno zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo Eno stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

 

Izvajanje politike zasebnosti

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo podjetju Eno d.o.o. sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik podjetju Eno poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Eno bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Z Enovicami vas bomo obveščali o novostih, popustih in ostalih ugodnostih.
Please wait
Z Enovicami vas bomo obveščali o novostih, popustih in ostalih ugodnostih.
Please wait

Eno d.o.o.

 

Rutarjeva ulica 2
5000 Nova Gorica • Slovenija
zalozba@eno.si • www.eno.si

facebook mail
© 2016 Eno d.o.o.

Eno d.o.o.

 

Rutarjeva ulica 2 • 5000 Nova Gorica • Slovenija zalozba@eno.si • www.eno.si

facebook mail
© 2016 Eno d.o.o.

Vse pravice pridržane.