POVZETEK

Psihomagija je najpopolnejši zapis o razvoju ustvarjalne in terapevtske poti, imenovane psihomagija Alejandra Jodorowskega. Prikaže pot, ki ga je pripeljala do raziskovanja in obvladovanja sanjskega sveta in spoznavanja zakonitosti magije. Razgrinja svoj pogled na smrt, usodo, vero, kloniranje, prihodnost človeštva, duhovno prebujenje in poudarja pomen domišljije, ki nam pomaga presegati okostenele in zastarele ideje na vseh področjih našega delovanja. Kako zavrteti nazaj kolo naših strahov, zrahljati vozle slabega počutja, podreti zidove mor? Tako, pravi Alejandro Jodorowsky, da se odločimo za paradoksalno dejanje, ki pretrese patološko negibnost, katere ujetniki smo. Dejanje, ki ga narekuje nezavedno, izvedemo pa ga v nadrealni poeziji transgresivne in sanjske vsakdanjosti. Jodorowsky posluša, sprašuje in raziskuje čustveni blodnjak sogovorcev in pacientov. Ne razlaga. Ne brska za pomenom. Kot režiser, navajen čudes in pretresljivosti gledališča, iz pritajenih gest razbere, kaj lahko sproži dejanje in osvetli prizor. Daleč od znanstvene suhoparnosti psihoanalize predlaga, da se preprosto prepustimo »psihomagičnemu dejanju«, ki zaobide razum in pozdravi duševno rano iz preteklosti, ter zaupamo globini doživetja. Jodorowsky že več kot četrt stoletja brezplačno predava ter individualno in kolektivno zdravi v pariških kavarnah in knjigarnah, zadnja leta enkrat mesečno v knjigarni Les Cent Ciels. Opira se na tarot in družinsko drevo, zdravljenje pa je preplet humorja, igre, pantomime in menjave vlog. Zatrjuje, da je to delovanje najpomembnejše v njegovem življenju, saj je tisoče ur namenil poučevanju in ozaveščanju ljudi.

O AVTORJU

Alejandro Jodorowsky, pisatelj, gledališki in filmski režiser, igralec, pisec stripov, slikar, tarotolog, psihoterapevt in psihomag se je rodil 17. februarja 1929 v majhnem pristaniškem mestecu Tocopilla na severu Čila. Leta 1953 se je preselil v Pariz, kjer je s Fernandom Arrabalom in Rolandom Toporjem ustanovil »panično« gledališče. Kot eklektičen umetnik je gledališki direktor, pisec pantomim, gledaliških del, romanov in stripov, najbolj pa je poznan po filmih Krt (El Topo), Sveta gora (La montaňa sagrada) in Sveta kri (Santa sangre). Pri založbi Eno je izšla tudi knjiga Učitelj in čarovnice.

ODLOMEK

Oblast domišljiji

Ali ni mogoče psihomagija preveč preprosta in malo preveč efemerna? Za psihoanalizo potrebujemo več let in nekatere terapije se raztegnejo na daljše časovno obdobje … Labirint je blodnjak ravnih črt. Sprašujem se, ali analiza in terapije včasih ne delajo krivulj iz premic … Povrhu ima dejanje veliko bolj dokončen značaj kot katerakoli beseda. Kljub vsemu moram izrecno povedati še nekaj: redkokomu predpišem dejanje, ne da bi prej proučil tega, čemur rečem družinsko drevo: njegovo družino, starše, stare starše, brate, sestre itd. Ali morda lahko rečemo, da so bila vsa dejanja, ki sva jih pregledala, navsezadnje le del veliko daljšega procesa? Lahko, vendar zelo pomemben in odločilen del. Če imam žebelj v čevlju, bo to vplivalo na ves moj svet, na mojo občutljivost. Preden grem lahko naprej, preden lahko izostrim svoj pogled, moram izpuliti žebelj. Kadar trpimo zaradi neke travme, je prav tako prizadet ves naš obstoj. Zato je pomembno pozdraviti travmo. Po drugi strani se mi zdi, da psihomagija pomaga razrešiti zelo stvarne in specifične probleme. Vidim jo bolj kot pravočasno intervencijo in ne kot, recimo, globalno terapijo … Obstaja samo ena globalna ozdravitev: srečanje z Bogom. Ne gre drugače. Le če odkrijemo našega notranjega Boga, se lahko za vedno pozdravimo. Sicer samo krožimo kot mačka okoli vrele kaše. Vsaka terapija je lahko le delna. Kaj je še treba povedati, preden zaključiva s temi najinimi pogovori? Podčrtati je pomembno pomen imaginacije, domišljije. V najinih pogovorih sem se nekako prepustil vaji iz ustvarjanja imaginarne avtobiografije. S tem nočem reči, da je »fiktivna«, saj so vsa zapisana dejstva prava, ampak da je najgloblje bistvo mojega življenja to, da se nenehno trudim razmahniti domišljijo, premikati njene meje, dojeti njen terapevtski in preobrazbeni potencial. Če kaj poučujem, poučujem domišljijo. Alejandro Jodorowsky, profesor domišljije. Tako je. Ljudi učim, da si predstavljajo stvari. Večinoma se nam niti ne sanja, kaj lahko domišljija je, niti ne dojemamo širine njenega razpona. Poleg intelektualne imaginacije imamo namreč še čustveno imaginacijo, spolno imaginacijo, telesno imaginacijo, ekonomsko imaginacijo, mistično imaginacijo, znanstveno imaginacijo … Domišljija deluje povsod, tudi na področjih, ki jih imamo za »razumska«. Povsod ima svoje mesto. Zato jo je pomembno razvijati, da lahko k resničnosti pristopamo ne le z enega samega vidika, temveč z mnogoterih gledišč. Ponavadi gledamo na vse skozi ozko paradigmo svojih prepričanj in pogojevanj. Resničnost, skrivnostno, širno in nepredvidljivo, zaznamo le toliko, kolikor je pronica skozi naš zelo ozek zorni kot. Aktivna imaginacija je ključ do tega, da vidimo širše, pomaga nam osvetliti življenje z zornih kotov, ki niso naši, misliti in čutiti z različnih vidikov. To je prava svoboda: da smo sposobni izstopiti iz sebe, prekoračiti meje svojega malega osebnega sveta in se odpreti vesolju. Všeč bi mi bilo, če bi bralci naše knjige sprejeli vsaj misel o terapevtski moči domišljije. Psihomagija ni navsezadnje nič drugega kot njena skromna aplikacija.

KOLOFON

Prevedla VESNA MARIA MAHER
Jezikovno pregledala ANDREJA BLAŽIČ KLEMENC
Ilustriral JURE ENGELSBERGER
Oblikoval TOMAŽ PLAHUTA
Izdal in založil ENO
Natisnil MATFORMAT
Naslov izvirnika PSICOMAGIA

PODATKI O KNJIGI

Priročnik
392 strani
Mehka platnica
© 2012
15 x 23 cm
ISBN 978-961-6359-79-5

Elektronska knjiga
ISBN 9789616359818 (epub)
Biblos | Apple Books